چو افریدون

چو افریدون

تو یک ساعت چو افریدون به میدان باش تا زان پس
به هر سویی که روی آری درفش کاویان بینی

«تا پیروزی فقط ده ضربه‌ی شمشیر باقی است، بتازید!»
۰ ۰
۴ دیدگاه

دیدگاه‌ها (۴)

کبوتر سپید

۲۰ دی ۹۱ ، ۲۰:۱۰
«تا پیروزی فقط ده ضربه‌ی شمشیر باقی است، بتازید!»

کدوم پیروزی؟
موضوع چیست؟

پاسخ:

۲۰ دی ۹۱، ۲۱:۳۷
سخن مالک اشتر بود نزدیک خیمه های معاویه در جنگ صفین!

کبوتر سپید

۲۰ دی ۹۱ ، ۲۳:۵۸
بله ، می دانم ! فقط نمی توانم از تطابق این دیالوگ با شرایط کنونی سر در بیاورم!
بجز اینکه شاید منظور شما از این پست "ظهور" است
؟

امان از شمشیرهای بی دسته

مهدی ادیب

۲۹ دی ۹۱ ، ۰۰:۰۶

دشنه بردار که بر فرق کسان باید کوفت
و قفس بر سر صاحب قفسان باید کوفت

کوه از هیبت ما ریگ روان خواهد شد
و کسی گفت چنین گفت: چنان خواهد شد


وبلاگ حاضر را از سال ۱۳۸۶ آغاز کردم. کوشیدم فهم خود را از دنیا و مافیها با رعایت انصاف و بدون تعصب بیان کنم. طبیعتاً در رفتار و گفتار بسیاری انسان‌ها نکاتی هست که دست‌کم در ظاهر متناقض می‌رسد، پس اینجا هم از چنین تناقضاتی خالی نخواهد بود. صمیمانه خواهشمندم نظراتتان را با من در میان بگذارید.