۲ مطلب در اسفند ۱۳۸۶ ثبت شده است

ضد مهندسی

توضیح: توجه کنیم که ضد یک چیز با غیر آن چیز فرق دارد. مثلا اگر ساختمانی ساخته شود که بر اساس اصول مقاومت در برابر زلزله ساخته نشده باشد می گوییم که غیر مهندسی است ولی وقتی ساختمانی ویرانی اش از آبادی اش واضح تر باشد، فکر می کنیم که آن گاه ضدمهندسی صفت درستی است که به کیفیت ساختمان می توان نسبت داد.

ادامه مطلب
۰ ۰ ۲ دیدگاه

دانشجوی دانشجو

 

   دانشجوی خوب، دانشجوی متوسط، دانشجوی خلاق، دانشجوی فعال، دانشجوی ... شنیدن کلمه ی دانشجو به قدری برای ما عادی شده که معمولا توجه نمی کنیم که بخش اول عباراتی گفتیم، «دانشجو» است و فقط معطوف کلمه ی دوم عبارت ها می شویم. دانشجو کیست؟

ادامه مطلب
۰ ۰ ۱ دیدگاه


وبلاگ حاضر را از سال ۱۳۸۶ آغاز کردم. کوشیدم فهم خود را از دنیا و مافیها با رعایت انصاف و بدون تعصب بیان کنم. طبیعتاً در رفتار و گفتار بسیاری انسان‌ها نکاتی هست که دست‌کم در ظاهر متناقض می‌رسد، پس اینجا هم از چنین تناقضاتی خالی نخواهد بود. صمیمانه خواهشمندم نظراتتان را با من در میان بگذارید.