۲ مطلب در مرداد ۱۳۸۷ ثبت شده است

آنچه شیران را کند روبه مزاج

پرده ی اول:

دوستم و من در راه رسیدن به تالار ۲، حل تمرین دینامیک گازها، آقای حل تمرین با آن ریش مهندسی اش که کلاً دوبار دیدیمش تنها بود و جز و من و دوستم و دو نفر دیگر نبود آنجا کسی. بعد از آن روز هم دیگر رغبت نکردیم کلاسش برویم. می گویم و می شنوم در باره ی ازدواج دوستم می گوید: مامانم میگه طرف باید بساز باشه ولی من می دونم منظورش اینه که خوشگل باشه. خنده ام می گیرد. به نظرم موارد مشابه زیادی دیده ام!

 

پرده ی دوم:

امیر اقلامی با آن حواس جمعش،با همه ی ظرافت هایش در نگاه،سخن، رانندگی و چالاکی خیلی تو چشم است. قدری نگران او هستم. هرچه خفن تر پر التهاب تر و او خیلی خفن است. با این جوانی و شادابی و قدرت و توان وقتی برخی از دوستان به او می گویند "چرا ازدواج نمی کنی؟" می گوید: "آقای ... دست بردار، ازدواج ردیف بودجه می خواد!"

 

۰ ۰ ۰ دیدگاه

زنگ قال

کسانی که ورزش می کنند و سیگار می کشند از کسانی که ورزش نمی کنند و سیگار نمی کشند سالم ترند!

به نظرم جمله ی بالا بیشتر مروج سیگار است تا ورزش!

-------------------------------------------------------------------

سلمانی که می روی خوبیش که همان اصلاح و زیبایی و نظم است بدیش هم این است که موهای سفید جدیدت را می بینی!

-----------------

تا بعد!

۰ ۰ ۰ دیدگاه


وبلاگ حاضر را از سال ۱۳۸۶ آغاز کردم. کوشیدم فهم خود را از دنیا و مافیها با رعایت انصاف و بدون تعصب بیان کنم. طبیعتاً در رفتار و گفتار بسیاری انسان‌ها نکاتی هست که دست‌کم در ظاهر متناقض می‌رسد، پس اینجا هم از چنین تناقضاتی خالی نخواهد بود. صمیمانه خواهشمندم نظراتتان را با من در میان بگذارید.